U-15 BOYS DOUBLES AS ON 07-05-2024
POSITION NAME DIST D.O.B ASANSOL
22-27 JAN 2024
1 AARAV MISHRA CC/380 20/08/2010 18
1 MAINAK CHAKRABORTY PBD/415 28/05/2010 18
2 ANIKET PAUL PBD/412 04/05/2011 15.5
2 MD SELIM HG/206 16/07/2011 15.5
3 SHIRSWADEEP SEAL WC/297 05/04/2010 12.5
3 NEELABHRA PODDER NC/104 28/05/2010 12.5
3 ALEX VARGISH SC/161 11/12/2011 12.5
3 DHRUBRAJ MALLICK N-24/166 22/02/2011 12.5
4 RAHAT MOLLA CC/548 25/06/2010 9
4 SAMIM AKUNJEE CC/517 20/06/2010 9
4 SAPTAK MAITY HW/206 23/08/2011 9
4 UTSAV SAHA HW/200 22/02/2011 9
4 ANIK NASKAR HW/198 26/06/2011 9
4 MOYUKH DAS HW/209 19/08/2010 9
4 SAMBUDDHA NANDI SC/162 20/09/2010 9
4 ROSHAN SETHIA WC/318 17/05/2011 9
5 ANISH CHAKRABORTY PBD/842 24/08/2010 5
5 SOHAM PATUA PBD/828 02/03/2011 5
5 ADHRIT GHOSH HG/269 30/06/2011 5
5 NABAJIT SINGHA ROY HG/327 08/02/2010 5
5 RAJDEEP MONDAL CC/536 20/12/2011 5
5 SAMIRAN ADHYA CC/546 29/04/2010 5
5 ADHIRAJ MONDAL PBD/822 30/11/2011 5
5 DEBARGHA SAHA DD/101 18/05/2011 5
5 SUVAYAN POREY CC/642 03/02/2011 5
5 SOUNAK GHOSH CC/600 28/03/2011 5
5 ABHINABA DUTTA PBD/826 12/07/2011 5
5 AARAV KAMALIA PBD/871 11/12/2011 5
5 SHREYANKA MAJUMDER UD/104 08/04/2011 5
5 RISHABH SARKAR UD/111 24/02/2011 5
6 HRISHIKESH SARKAR UD/141 27/08/2011 1
6 DEB SARKAR UD/138 12/04/2011 1
6 INESH MISHRA PBD/855 18/04/2012 1
6 SWAPNIL MONDAL PBD/765 20/06/2010 1
6 SHUBHODEEP SARKAR WC/457 12/03/2011 1
6 HIMANISH DAS N-24/149 31/07/2011 1
6 ANKIT PATRA PBD/839 05/06/2010 1
6 ANKIT GIRI PBD/708 18/08/2010 1