U-11 YRS. GIRLS DOUBLES AS ON 23-03-2024
POSITION NAME DIST D.O.B PARTNERS NAME DIST D.O.B SBA POINTS
19-22 MARCH 2024
1 DISHA MALLICK PBD/727 22/01/2014 SHARANYA GUPTA PBD/728 02/07/2014 36 36
2 AHANA SRIMANI N-24/274 10/01/2015 ISHANI MANDAL S-24/282 26/04/2015 31 31
3 RAJNANDINI BOSE HW/223 02/01/2014 SAMYUKTA SEN S-24/249 19/01/2014 25 25
3 ADDRIJA MUKHERJEE S-24/253 27/04/2014 RICHAEL TIGGA HW/235 26/02/2014 25 25
4 NEHA KHATUN S-24/354 24/09/2014 SAPTABARNA DAS CC/490 29/11/2015 18 18
4 RAHINI CHATTERJEE HG/332 18/12/2014 SRIMOYEE DAS HW/258 30/01/2014 18 18
4 AADHYA PRATIHAR N-24/292 14/07/2014 ATMAJA ROY CC/575 28/01/2015 18 18
4 POUSHALI BARMAN HG/257 20/01/2014 SANGSIDDHA GHOSH HG/237 18/08/2014 18 18
5 AARNAVI GHOSH MD/163 29/07/2015 SHREYAVI GHOSH MD/170 08/02/2015 10 10
5 DAYITA PAL S-24/359 20/01/2015 PARANGHAMA MONDAL S-24/347 22/08/2015 10 10
5 PRATTAYEE NIYOGI N-24/271 12/01/2015 USHARVI PAL N-24/245 15/09/2014 10 10
5 NANDINI ROY DAR/210 15/05/2015 SUBHAMITA KARMAKAR DD/97 26/09/2014 10 10