U-11 YRS. GIRLS SINGLES AS ON 23-03-2024
POSITION NAME DIST D.O.B SBA TOTAL
19-22 MAR 24 POINT
1 SANGSIDDHA GHOSH HG/267 18/08/2014 36 36
2 SAMYUKTA SEN S-24/249 19/01/2014 31 31
3 RAJNANDINI BOSE HW/223 02/01/2014 25 25
3 SHARANYA GUPTA PBD/728 02/07/2014 25 25
4 ISHANI MANDAL S-24/282 26/04/2015 18 18
4 POUSHALI BARMAN HG/257 20/01/2014 18 18
4 SRIMOYEE DAS HW/258 30/01/2014 18 18
4 RICHAEL TIGGA HW/235 26/02/2014 18 18
5 DAYITA PAL S-24/359 20/01/2015 10 10
5 SNEHA BHUIMALI DD/108 11/06/2017 10 10
5 SRITAMA SOMADDER PBD/821 02/10/2014 10 10
5 PIYAS PATHAK HW/279 06/12/2014 10 10
5 ANUBHA PAUL HG/289 13/08/2015 10 10
5 SIONA MUKHERJEE HG/217 21/05/2014 10 10
5 AHANA SRIMANI N-24/274 10/01/2015 10 10
5 TIYASHA BHATTACHARYAY PM/119 08/01/2016 10 10
6 AISHIKA DUTTA CC/634 06/03/2014 2 2
6 SUVANGI DAS CC/556 26/02/2014 2 2
6 DISHA MALLICK PBD/727 22/01/2014 2 2
6 PARANGHAMA MONDAL S-24/347 22/08/2015 2 2
6 RAHINI CHATTERJEE HG/332 18/12/2014 2 2
6 AKIESHA SINGH CC/585 22/01/2014 2 2
6 ADVAITA PAUL WC/389 21/08/2014 2 2
6 SANSKRITI GHOSH CC/562 23/09/2014 2 2
6 AARADHYA MONDAL HW/288 23/12/2015 2 2
6 SUBHAMITA KARMAKAR DD/97 26/09/2014 2 2
6 NANDINI ROY DAR/210 15/05/2015 2 2
6 SHINJINY DEBNATH ND/109 24/12/2015 2 2
6 SAPTABARNA DAS CC/490 29/11/2015 2 2
6 BIPASHA GHOSH WC/440 01/07/2014 2 2
6 NIHARIKA SARKAR HG/281 23/12/2015 2 2
6 USHARVI PAL N-24/245 15/09/2014 2 2