GIRLS DOUBLES UNDER 15 AS ON 01.02.2024
POSITION NAME DIST D.O.B PARTNERS NAME DIST D.O.B ASANSOL POINTS
22-27 JAN 2024
1 MOITREYEE JANA HW/134 03/02/2010 UPANTIKA PAL CHOUDHURI JAL/411 27/06/2010 36 36
2 ANTARJITA NASKAR S-24/204 23/01/2010 CAROL CHHETRI DAR/169 26/05/2010 31 31
3 PRAPTI MANDAL WC/298 22/07/2011 UDITI DEY MUR/21 12/09/2011 25 25
3 KEZIAH KEMPE PAKHRIN DAR/170 03/08/2010 KEREN LEONG KEMPE DAR/168 24/10/2010 25 25
4 PRATISTHA PAUL HW/173 18/01/2011 ROSHNI DAS WC/391 30/12/2011 18 18
4 SHARON CHHETRI DAR/213 16/03/2013 NAYONIKA BISHT DAR/223 13/05/2011 18 18
4 AAYUSHI ARI UD/113 08/09/2011 SINJINI SAHA UD/130 25/06/2011 18 18
4 SHRIYADITA DAS WC/322 19/01/2010 RAJANYA MALI HG/156 04/06/2010 18 18
5 VARSHA PRASAD JAL/428 17/08/2010 SHRABANTIKA KARMAKAR DD/85 27/07/2010 10 10
5 SHREYA MUKHERJEE S-24/288 19/03/2010 MAITHALI MUTSUDDI S-24/291 05/11/2011 10 10
5 SAYANTIKA MONDAL DD/116 12/12/2011 ANKITA ROY DD/118 15/10/2011 10 10
5 OJASWINI VAISHNAV CC/620 04/11/2011 ADITRI DEY CC/563 29/05/2011 10 10
5 RATRI CHAKRABORTY S-24/271 14/06/2012 SAHELI MAITI SC/160 25/06/2010 10 10
5 DISHITA DAS WC/364 15/12/2011 PRATYASHA GHOSH WC/323 12/09/2011 10 10
5 DISHIKA DUTTA S-24/255 14/12/2011 DEBOSTUTI CHOWDHURY S-24/299 03/03/2010 10 10
5 ANWESHA CHAKRABORTY HW/207 03/03/2010 TIYAS KARMAKAR HW/249 12/12/2011 10 10
6 AGRIMA SARKAR PBD/649 30/01/2011 SUBHANGI MAHANTY PBD/836 17/05/2010 2 2